drapeau-pays-bas

De ARRL, REF67 en RadioClub F6KQV hebben het genoegen om aan te kondigen dat een examensessie zal worden gehouden om een Amerikaanse vergunning te bekomen (Technician, General of Extra Class) of een hoger niveau van uw huidige US-vergunning te behalen.
Deze vergunning, toegekend door de FCC (Federal Communications Commission), geeft recht op een Amerikaans roepteken en alle ermee verbonden voorrechten:

 • Het gebruik ervan in de landen met een wederkerigheidsakkoord met de USA (deze landen zijn veel talrijker dan de landen die de CEPT-licentie erkennen),
 • Het genot van de voordelen van een klasse 1 vergunning door het bekomen van een Extra Class vergunning, zoals verbindingen zonder beperkingen in de landen die dergelijke beperkingen nog opleggen.

Het examen is toegankelijk voor alle radioamateurs, ongeacht hun nationaliteit.

Het examen vindt plaats op 11 oktober 2014 vanaf 9h30 te:

Siège du Radio-club de Strasbourg F6KQV
118, Chemin du Grossroëthig
67200 STRASBOURG MONTAGNE-VERTE

Vooraf inschrijven wordt warm aanbevolen. Kandidaten zonder inschrijving worden toegelaten voor zover er plaatsen beschikbaar zijn.

Uw contactpunt voor inschrijving en verdere inlichtingen: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Verloop van de examensessie

 • 8h: opening van de radioclub
 • 9h: onthaal van de deelnemers, nazicht van de documenten, ontvangst van de deelnamekosten
 • 9h30 : begin van de testen
 • 13h: voorziene eindtijd van de testen.

Modaliteiten

 • Onthaal in het Frans, Engels of Duits, volgens de nationaliteit van de deelnemer.
 • Het verloop van de testen stemt nauwgezet overeen met de voorschriften van de ARRL (en dus de FCC) .
 • Alle formulieren zijn gesteld in het Engels; alle testen verlopen in het Engels.
 • Geen vereisten op het gebied van leeftijd of nationaliteit, met één uitzondering: de kandidaat mag geen lid zijn van een regering buiten de USA.
 • De deelnemers moeten een postadres in de USA opgeven voor het afleveren van hun vergunning door de FCC. Een adres buiten het grondgebied van de USA wordt niet aanvaard. Een adres van een kennis in de USA met de vermelding ‘C/O’ of een postbus gehuurd in de USA komt wel in aanmerking.
 • Een wettig identiteitsbewijs met foto zal worden opgevraagd.
 • De houders van een reeds verworven vergunning of vergunningselementen moeten het origineel van de vergunning of CSCE voorleggen en een kopie ervan overhandigen. Er zijn geen kopieerfaciliteiten ter plaatse.
 • De bijdrage in de kosten van het examen bedragen 15$ . Het equivalent bedrag in € wordt aanvaard.
 • Rekenmachines met geheugen of programmeerbaar zijn enkel toegestaan mits bewijs te leveren dat zij volledig gewist zijn.
 • Het examen begint met het niveau "Technician". Slaagt de kandidaat voor dit examen, dan kan hij/zij deelnemen aan het examen op het niveau ‘General’ en vervolgens op het niveau “Extra Class” (eenzelfde examensessie kan dus 3 trajecten omvatten).
 • Slaagt de kandidaat niet voor een niveau, dan kan hij/zij het examen overdoen mits betaling van een bijkomend inschrijvingsrecht van 7$ (of het equivalent bedrag in €).
 • De kandidaten die verkozen om zich vooraf in te schrijven op basis van het ULS-systeem (Universal Licencing System) van de FCC (http://wireless.fcc.gov/uls), moeten in het bezit zijn van hun FRN (FCC Registration Number).
 • Amerikaanse burgers zonder FRN moeten in het bezit zijn van hun SSN (Social Security Number) of TIN (Tax Identification Number).

Samengevat moet elke kandidaat:

 • 15$ - of het equivalent ervan - contant betalen,
 • een poltlood, stylo, gom en niet-programmeerbare rekenmachine bij zich hebben
 • een identiteitskaart met foto kunnen voorleggen,
 • indien van toepassing: in het bezit zijn van een FRN-inschrijvingsnummer in het ULS en van een SSN of TIN voor Amerikaanse burgers, evenals een kopie van de reeds verworven vergunningen en elementen.

Kennismakingsbijeenkomst in de RC F6KQV

In de geest van het radioamateurisme, nodigt de RadioClub F6KQV alle kandidaten uit om na de examensessie, samen met de aanwezige VEs (Volunteer Examiners), de maaltijd te gebruiken.

Deelnemers die dit wensen, kunnen hun steentje bijdrage aan dit ontmoetingsmoment door een deel van de maaltijd aan te brengen, naar eigen keuze (fles, kaas, streekspecialiteit, ...).

Een informeel bezoek aan Strasbourg zal worden voorgesteld aan de kandidaten en aan de buitenlandse VEs.

Bereikbaarheid – Contact

 • Voor info over de bereikbaarheid van de de RadioClub, zie http://www.ref67.fr/index.php/contact
 • Op aanvraag wordt vervoer tussen het treinstation, een tramhalte en de radioclub georganiseerd.
 • Radiocontact

De radio Club waar de examensessie plaatsvindt kan worden gecontacteerd vanaf 8 uur :

 • Via het crossbandrelais van Strasbourg (144.750 – 439.750, CTCSS 67 Hz op 70 cm)
 • 145,500 MHz simplex
 • Andere frequenties op aanvraag

Voor informatie m.b.t. inschrijving, bereikbaarheid of logement : neem contact op met F1TZV (zie bovenvermeld e-mailadres).

Alle bijgewerkte informatie kan worden geraadpleegd via:

73,
Het organiserend ARRL Volunteer Examiner team
Jean-Luc F1ULQ / AC8QS - Charles F1TZV / AC8QT
- Philippe F5IYJ/ NK2F - Arnaud F6BZG / AC2NK

Copyright © 2012. All Rights Reserved. - REF67